Welkom op website van Ascon Nederland B.V.

Ascon Nederland BV is een initiatief van de Habovo Groep en Dakpunt. Door samenwerking binnen onze disciplines hebben wij elkaar gevonden met de ontwikkeling van Asbest Sealing Protection, kort genoemd ASP. Na een lange periode van onderzoek, ontwikkeling en beproeving zijn wij in staat met ASP asbest duurzaam af te schermen. Na behandeling met ASP is asbestbesmetting voor een lange periode niet meer mogelijk*.

door vragen van onze opdrachtgevers en het goed analyseren van de problemen waar zij mee geconfronteerd worden, zijn we tot de ontwikkeling van A.S.P. gekomen. In het verleden is asbest een veel toegepast materiaal in o.a. woningbouw, utiliteitsbouw en bedrijfsgebouwen. Veel van dit gebruikte asbest is nog in meer of mindere mate aanwezig in deze gebouwen. Het is niet altijd mogelijk om gebouwen waarin asbest is aangetroffen direct te saneren, financiële redenen zijn hiervoor vaak de belangrijkste.

Om de veiligheid van de gebruikers in genoemde objecten te kunnen borgen kan behandeling met A.S.P. voor veel opdrachtgevers uitkomst bieden. A.S.P. in combinatie met een goed beheersplan voorkomt een financiële aanslag voor uw organisatie.

 

 

Bespaar kosten!

Geen sanering maar duurzame afscherming voor voordelige asbestbeheersing.Lees meer

Snel klaar!

Behandeling mogelijk zonder evacuatie en vrijwel geen oponthoud tijdens renovaties.Lees meer

Duurzaam!

Geen asbest besmetting meer mogelijk na duurzame afscherming*.Lees meer

Inventarisatie?

Bespreek met ons de mogelijkheden om samen te komen tot oplossingen!Lees meer